Stylolitische aders

Stylolitische aders

In verschillende stenen (o.a. Blauwe hardsteen, Jura,...) zitten stylolitische aders - dit zijn zeer kleine fijne aders. Bij het zagen van tegels gaat men soms doorheen zo'n ader snijden waardoor de ader aan het bovenoppervlak van de tegel zit. Uitselecteren van deze tegels is onmogelijk vermits deze aders pas zichtbaar worden als ze geplaatst zijn. De aanwezigheid ervan kan dan ook geen reden geven tot klacht. Dit soort van aders zijn belangrijk omdat ze kunnen leiden tot uitkankering.