Click vinyl zelf plaatsen

Iedereen kan click vinyl plaatsen. Daar hoeft u echt geen handige harry voor te zijn. Het enigste waar u voor moet zorgen is dat de ondergrond droog en vlak is. De rest is kinderspel. Dankzij de geïntegreerde ondervloer en eenvoudig kliksysteem ligt de vloer er in een mum van tijd in. Gebruikt u daarbij ons handig plaatsingskit voor vinylparket? Dan zal uw project zeker en vast slagen.

We leggen u stap voor stap uit hoe u click vinyl plaatst.

Click vinyl zelf plaatsen

Toepassingen

Click vinyl is geschikt voor alle binnenruimtes. 

Click vinyl is niet geschikt voor binnenruimtes met een afvoergoot zoals inloopdouches en garages, extreem vochtige ruimtes zoals sauna's en zwembaden, onverwarmde ruimtes onder 10°C, kapsalons wegens chemicaliën en ruimtes waar contact is met rubber zoals fietsen showrooms, bandenopslag etc.

Click vinyl op vloerverwarming

Click vinyl is geschikt voor plaatsing op vloerverwarming. In geval van een nieuw aangelegd vloerverwarmingssysteem in nieuwe chape, moet de vloerverwarming vóór plaatsing van de vinylvloer op maximale capaciteit draaien om eventueel restvocht uit de chape te persen. Informeer bij de leverancier van het verwarmingssysteem hoe u dit veilig kunt doen. Schakel uw vloerverwarming of vloerkoeling uit 24 uur voordat u begint met de plaatsing van de click vinyl vloer. Zorg er wel voor dat de kamertemperatuur tijdens de plaatsing tussen 20°C en 25°C ligt. 24 uur na de plaatsing van uw click vinyl moet u het systeem gradueel opstarten, met een maximum van 5°C per dag tot de kamertemperatuur bereikt is.

Click vinyl op bestaande houten vloer

Wanneer je click vinyl op een bestaande houten vloer plaatst, zijn extra voorzorgsmaatregelen vereist. Plaats click vinyl niet op een houten vloer die rechtstreeks op beton ligt. Houten planken op een houten constructie moeten voldoende vlak en stevig bevestigd zijn. Losse planken moeten vastgespijkerd of geschroefd worden, kapotte planken vervangen en grote gaten of scheuren gevuld. Verifieer of er geen tekenen van houtworm aanwezig zijn. Zorg ervoor dat de houten vloer goed geventileerd kan blijven om rotting te voorkomen. Het is aanbevolen om de vloer dwars op de richting van de oorspronkelijke houten vloer te leggen.

Click vinyl op bestaande tegelvloer

Controleer of er geen tegels los liggen. Maak de tegels vast indien nodig. Ook putten moeten worden opgevuld. Als u click vinyl bovenop een bestaande tegelvloer plaatst, mogen de voegen van de tegelvloer niet breder zijn dan 5 mm, en niet dieper dan 4 mm. Egaliseer indien nodig.

De maximale afwijking op de vlakheid van de vloer is 5 mm over een lengte van 3 meter.

De ondervloer moet voldoende droog zijn:

 • maximaal 65% relatieve vochtigheid bij 20° C
 • volgens de CM-methode (carbuurmeting) maximaal 2.5% (cementgebonden dekvloeren) en 0.7% (anhydriet dekvloeren), in ruimtes zonder vloerverwarming
 • volgens de CM-methode maximaal 1.5% (cementgebonden dekvloeren) en 0.5% (anhydriet dekvloeren), in ruimtes met vloerverwarming

Click vinyl is waterbestendig, maar vormt zelf geen vochtscherm. Is uw vloer niet dampdicht, plaats dan een dampdichte folie over de volledige ruimte en trek de folie aan de muren op tot boven het niveau van de afgewerkte vloer. Het is ook aanbevolen om in vochtige ruimtes zoals de badkamer zo’n folie aan te brengen.

Basisregels

 • Keukens en vast meubilair worden geplaatst vóór u begint met de plaatsing van click vinyl.
 • Voorzie steeds een uitzettingsvoeg van 8 mm.
 • Aan muren wordt de voeg afgedekt met een plint, dilatatievoegen worden afgewerkt met een T-profiel, net als de aansluiting met andere vloerbedekkingen. Is er een hoogteverschil, gebruik dan een overgangsprofiel. Ook aan ramen tot op de grond moet de uitzetvoeg bewaard blijven. Hier kunt u de voeg afwerken met een eindprofiel.
 • Deurlijsten moeten misschien ingekort worden. Gebruik een restje plank om de deurlijst op de juiste hoogte af te zagen. Misschien moet u de deur zelf ook inkorten, hou hier rekening mee.
 • Plinten worden altijd aan de muur bevestigd, nooit aan de vloer. kit de naad tussen plint en vloer niet op!
 • Meng planken uit verschillende dozen om te vermijden dat donkere, lichtere of identieke planken dicht bij elkaar liggen.
 • Kies een legrichting en hou de breedtes van uw eerste en laatste rij in gedachten. De planken in deze rijen mogen niet minder dan 50 mm breed zijn. In smalle gangen is het aangeraden de vloer parallel te leggen met de lengte van de gang.

Plaatsing

Leg de pakken vinyl steeds horizontaal en op een vlakke droge ondergrond op kamertemperatuur russen 20 en 25°C. Laat de pakken 12 uur acclimatiseren in de ruimte. Doe de verpakkingen niet open. Voor een optimale acclimatisatie legt u de pakken niet tegen elkaar. Controleer of het batchnummer van de vinyl vloer identiek is (staat op verpakking) Pakken met hetzelfde batchnummer verwerkt u in dezelfde ruimte, dit om grote kleurverschillen te voorkomen.

Plaats dan de eindprofielen bij raamkozijnen en inbouw meubels, T-profielen tussen twee verschillende soorten vloeren met dezelfde dikte of overgangsprofielen tussen vloeren met verschillende dikte. Maak eerst de rail van de profielen vast aan de vloer met lijm of schroeven. Zorg steeds voor een uitzettingsvoeg tussen die rail en de vloer. Het profiel dat op de rail zal komen op het einde van de plaatsing zal die ruimte dan dichten.

1.

Begin de plaatsing in de linkerhoek van de ruimte, en werk van links naar rechts. Leg de eerste plank op 8 mm van de muur met behulp van afstandsblokjes.

click vinyl plaatsen

2.

Lijn de tweede plank perfect uit met de eerste. Zorg ervoor dat het kliksysteem op de kopse kant van de tweede plank mooi bovenop dat van de eerste plank ligt. Tik het vast met de rubber hamer recht boven de korte zijde. Controleer of de planken correct geklikt zijn, in eenzelfde lijn en zonder hoogteverschillen. Merkt u toch een verschil op, volg dan de stappen om de planken te demonteren verder in deze handleiding.

OPGELET: Probeer het klikken niet te forceren wanneer de kopse kanten niet perfect uitgelijnd zijn. Tik niet met de hamer bovenop de korte kant, maar op een kleine afstand ervan. Anders riskeert u het kliksysteem op de korte kant permanent te beschadigen.

click vinyl plaatsen
click vinyl positie plank hamer

3.

Voor de laatste plank in de eerste rij: meet de afstand vanaf de rand van het decor (niet het kliksysteem) tot de muur, minus de uitzegvoeg van 8 mm.

click vinyl plaatsen

4.

Snij de plank op maat, gemeten vanaf de linkerkant van een volle plank. Alternatief: neem een volle plank, draai deze horizontaal over 180°, en leg ze tot tegen het afstandsblokje. Markeer de ontmoeting met de laatste volle plank en snij de plank op maat. Als u de versneden plank weer 180° draait, kunt u ze uitlijnen en vastklikken. 

Planken snijden: leg een winkelhaak op de plank, decor naar boven, en snij meerdere keren langs de lat over de plank. U zal de plank niet in twee snijden, maar een diepe snee maken in het oppervlak. Zo kunt u de plank eenvoudig breken. Snij vervolgens nog eens door de geïntegreerde ondervloer.

click vinyl stap 4

5.

Voor de volgende rij start u best met een nieuwe plank, die u zo afsnijdt dat ze minstens 30 cm lang is, en ook
minstens 20 cm langer of korter dan de aangrenzende plank in de eerste rij.

click vinyl plaatsen

6.

Hou deze plank onder een hoek van 20-30° in het kliksysteem op de lange kant van de vorige rij, en schuif links op tot het afstandsblokje. Laat dan de plank zachtjes zakken, en controleer dat ze correct geklikt is. Eventueel kunt u nog even aantikken met een slagblok of stukje plank en de hamer.

Click vinyl plaatsen

7.

TIP: na de installatie van elke rij, gebruik een slagblok of stukje plank om de planken op de lange kant goed aan te kloppen. Zo bent u zeker dat de planken correct in elkaar geklikt zijn. U moet de klik horen! Als u merkt dat er toch een opening of hoogteverschil is, demonteer dan de plank. Let op dat u de klik niet kapot klopt. Mocht dit toch gebeuren, vervang dan de planken. Als de klik kapot is, kan er na verloop van tijd een opening ontstaan tussen de planken. 

Voor het begin van de volgende rij kunt u het reststuk van de eerste rij gebruiken, of opnieuw een stuk op maat snijden van minstens 30 cm lang, en zeker 20 cm langer of korter dan de eerste plank in de vorige rij.

TIP: gebruik niet meteen het reststuk van de vorige rij als eerste plank in de volgende rij. Als u dat toch doet, ontstaat er een “trappatroon” in uw vloer. Gebruik reststukken van vorige rijen willekeurig als eerste plank om zo een natuurlijke ogende vloer te bereiken.

Click vinyl plaatsen

8.

Om de laatste rij te plaatsen heeft u verschillende mogelijkheden:

 • Meet de ruimte tussen de laatste rij (vanaf het decor) tot aan de muur minus 8 mm. Zet deze maat over op de plank en snij ze op maat.
 • Draai de plank horizontaal 180° en leg ze tot aan het afstandblokje, en bovenop de vorige rij. Markeerde ontmoeting en zaag de plank op maat.

TIP: Als de muur niet volledig recht is - waardoor het risico bestaat dat de vloer ofwel op minder dan 8 mm ligt, ofwel op een afstand die te groot is om nog door een plint gedekt te worden - meet dan op verschillende
plaatsen. Zo kunt u de plank mooi op maat zagen en blijft de voeg netjes 8 mm. Dat geldt ook voor eerste rij.

click vinyl plaatsen

9.

Als u rondom buizen moet werken, zorgt u er idealiter voor dat de buis zit op de ontmoeting tussen twee planken. Zo kunt u, met respect van de uitzettingsruimte van 8 mm rondom rond, mooi rond de buis werken. Komt de buis noodgedwongen middenin een plank, dan zal u een stukje uit de plank moeten zagen. Snij dit stukje bij om ruimte te laten voor de buis, en zet het dan terug, eventueel met wat lijm om het op zijn plaats te houden.

Click vinyl plaatsen

10.

Deurlijsten moet u eventueel inkorten zoals hierboven beschreven. Als u een profiel moet plaatsen in het deurgat, snij dan ook de planken op maat om ruimte te laten voor dit profiel. Plaats het eventuele profiel zo dat het net onder het deurblad past, en dus niet zichtbaar is wanneer de deur gesloten is.

Aan ramen tot aan de grond moet u een eindprofiel plaatsen. Hou hier rekening mee wanneer u de betreffende planken
op maat zaagt.

Verwijder de afstandblokjes als u klaar bent met de kamer. Nu kunt u beginnen met de plinten en afwerkingsprofielen.

click vinyl plaatsen

Handleiding parket vinyl

Download handige gids voor het plaatsen van parket vinyl

Download handleiding parket vinyl
Handleiding parket vinyl

Eerste onderhoud na plaatsing

U kan tijdens en na de plaatsing meteen op de vloer lopen.

Stofzuig de vloer en dweil eventueel nog eens na om alle stof te verwijderen. Kies een neutraal schoonmaakmiddel zonder bleek, zonder schurende bestanddelen, zonder was of olie.

Click vinyl reinigen

Plaatsen

plaatsen