Voorkomend probleem: loskomen van vloertegels

Spanningen in het vloercomplex

 • Krimpwerking van de dekvloer.
 • Thermische werking bij temperatuurverschillen.

Ontoereikende initiële hechting

2.1 Eigenschappen van de dekvloer

2.2 Vlakheid van de dekvloer

2.3 Eigenschappen van de tegel

2.4 Keuze van de lijm

2.5 Uitvoering

2.1 Eigenschappen van de dekvloer

De dekvloer moet voldoende droog en proper zijn.

2.2 Vlakheid van de dekvloer

 • Normale tolerantie: 4mm/2m
 • Verlijming: aanbeveling -> strengere tolerantie: 3mm/2m
 • XL of XXL-tegels: nog strengere toleranties -> vermelden in bijzonder bestek.

Controle vlakheid

 • Blokje met een dikte gelijk aan de tolerantie
 • Lat van 0,2 m of 2 m lang
 • Los blokje (dikte gelijk aan tweemaal de tolerantie)

Men plaatst de lat met de twee vaste blokjes op het te controleren oppervlak

 • Geval 1: één vast blokje en een punt van de lat raken het oppervlak, terwijl het tweede vaste blokje niet meer steunt op het oppervlak. De vlakheid valt buiten de toleranties
 • Geval 2: de twee vaste blokjes steunen op het oppervlak, terwijl de lat er niet mee in contact komt. Het losse blokje gaat niet onder de lat door. De vlakheid valt binnen de toleranties
 • Geval 3: de twee vaste blokjes steunen op het oppervlak, terwijl de lat er niet mee in contact komt. Het losse blokje gaat onder de lat door. De vlakheid buiten de toleranties.
Controle vlakheid

Is de vlakheid van de dekvloer te verschillend?

 • Bulten wegschuren
 • Vloer egaliseren
 • Dubbele verlijming toepassen

Controle oppervlaktecohesie

 • Ontstoffen van de dekvloer -> loskomen van korrels
 • Krasproef
 • Trekproef: min. Waarde 0,5 N/mm², max. waarde 0,8 N/mm²

2.3 Eigenschappen van de tegel

 • NBN EN 14411
 • Groep Bla
 • Toegelaten afwijking op de vlakheid van de tegel:   min. 0,5% van de afmeting (=2mm) -> Tegels > of = 40cm -> max. afwijking
 • Om niveauverschillen tussen de tegels onderling tegen te gaan: reële onvlakheden beperken tot max 0,8 à 1 mm

2.4 Keuze van de lijm

Moet verenigbaar zijn met de ondergrond en de tegel -> zie technische fiche van de lijm

De lijm moet aan bepaalde eigenschappen voldoen:

Klasse Hechtsterkte

 • C1 -> Normale mortellijm - hechtsterkte van min. 0,5 N/mm²
 • C2 -> Verbeterde mortellijm – hechtsterkte van min. 1 N/mm²  (Beste keuze)

Bijkomende eigenschappen Vervormbaarheid van de lijm

 • S1 -> Vervormbaar
 • S2 -> Zeer vervormbaar (vb. vloerverwarming, terras,…)
   
 • E -> Verlengde opentijd
 • F -> Snelle verharding
 • T -> Beperkte afglijding bij plaatsing

2.5 Uitvoering

Aanmaken van de lijm

Volg de richtlijnen van de fabrikant !!

 • Noodzaak primer?
 • Mengverhoudingen aanhouden zoals aangegeven.
 • Mengprocedure correct uitvoeren.

Realiseer een zo groot mogelijk contact oppervlak

 • Binnen: min. 70%
 • Buiten: Min. 80%

Dubbele verlijming

 • Bij groot formaat tegels
 • Bij minder vlakke dekvloer / tegels
 • Bij grotere bewegingen

Lijmkammen en lijmrillen goed platdrukken.

 • Kies een geschikte lijmkam -> volg hiervoor de richtlijnen van de fabrikant (TF)
 • Hou rekening met de vlakheid van de tegel, de dekvloer en het tegelformaat

Bij dubbele verlijming -> lijmrillen in dezelfde richting.

 

TIP: Altijd recht kammen !!

 

Het aandrukken van de tegels

 • Heen- en weergaande bewegingen dwars op de lijmrillen, zodat de lijm zijdelings verspreid
 • Gebruik voldoende kracht. Grotere tegels = meer kracht
 • De tegels aandrukken moet gebeuren binnen de opentijd van de lijm

Samenvatting

 • Voldoende vlakke en cohesieve dekvloer
 • Gebruik voldoende vlakke tegels
 • Kies de lijm in functie van de toepassing
 • Maak de lijm correct aan volgens de richtlijnen van de fabrikant
 • Kam de lijm altijd recht uit en pas zodanig dubbele verlijming toe
 • Goed aandrukken

Plaatsen

plaatsen