Classificatie van tegels

Er zijn heel wat normen gangbaar met betrekking tot keramische tegels. Buiten de Belgische norm, zijn ook de Europese Norm (EN) van toepassing op tegels die bij ons verkocht worden. Zelfs als voor bepaalde producten geen Belgische of Europese norm bestaat is dikwijls een buitenlandse norm toch van toepassing.

De evaluatie van de eigenschappen wordt bepaald in de ISO 10545. Deze 17-delige norm handeld over:

 • 10545-1: criteria en te volgen procedures m.b.t. monsters en de controle van een gefabriceerd lot tegels. Eén pers kan een lot van ongeveer 7.000 m2 per dag van een bepaalde soort produceren. Sommige fabricanten beschikken over meer dan 10 persen...)
 • 10545-2: afmetingen en vlakheidstoleranties
 • 10545-3: waterabsorptie - porositeit - zichtbare dichtheid
 • 10545-4: buigsterkte-belasting
 • 10545-5: schokvastheid - inslagweerstand
 • 10545-6: afslijtweerstand van niet-geëmailleerde tegels
 • 10545-7: afschuring van geëmailleerde tegels
 • 10545-8: thermische uitzetting
 • 10545-9: weerstand tegen thermische schokken
 • 10545-10: hygrothermische uitzetting (vocht)
 • 10545-11: trillingsvrijheid van geëmailleerde tegels
 • 10545-12: vorstbestendigheid
 • 10545-13: aantasting en inwerking van chemische producten
 • 10545-14: bestandheid tegen vlekken
 • 10545-15: reactie van cadmiumgeel en lood
 • 10545-16: kleurverschillen
 • 10545-17: wrijvingscoëfficiënt - glijweerstand

We verwijzen graag naar de website van Buildwise (voormalig WTCB) voor geactualiseerde informatie rond gangbare normen in tegels.